Νίκος Μπικάκης

Νίκος Μπικάκης

Επιστημονικός Συνεργάτης
Email:
bikakis@imis.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο:
2106875403
Ιστοσελίδα:
Το βιογραφικό δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά.