Ευθύμιος Δρυμώνας

Διδακτορικός Υπότροφος - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-
Ο Ευθύμης Δρυμώνας είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Από τον Οκτώβρη του 2010 είναι υποψήφιος διδάκτωρ της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, εξαγωγή/ανάκτηση πληροφορίας, φυσική επεξεργασία γλώσσας, τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού.