Κίκα Καλογεροπούλου

Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
-
Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)