Γεώργιος Γιαγλής

Γεώργιος Γιαγλής

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
giaglis@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ο κ. Γιαγλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με έμφαση στη Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο των κινητών και ασύρματων εφαρμογών και υπηρεσιών, στα διεισδυτικά και διάχυτα πληροφοριακά συστήματα, στην μοντελοποίηση και προσομοίωση επιχειρηματικών διαδικασιών και στην αξιολόγηση επενδύσεων πληροφορικής. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, όπως τα Information Systems Journal, International Journal of Electronic Commerce και International Journal of Information Management. Είναι επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) σε επτά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το International Journal of Mobile Communications και το Business Process Management Journal. Από το 2001, διευθύνει την ομάδα έρευνας ασύρματου επιχειρείν του εργαστηρίου ISTLab στο ΟΠΑ (http://istlab.dmst.aueb.gr, http://www.mobiforum.org/)