Δαμιανός  Χατζηαντωνίου

Δαμιανός Χατζηαντωνίου

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
damianos@athenarc.gr
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
Ο κ. Δαμιανός Χατζηαντωνίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα. Έχει πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών από το New York University (M.S., 1993) και Διδακτορικό από το Columbia University (Ph.D., 1997). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα βάσεων δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας, όπως για παράδειγμα αποθήκες δεδομένων, ανάλυση OLAP, συστήματα ροών δεδομένων και επεξεργασία ερωτημάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 25 άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και συνέδρια, όπως VLDB, ICDE, EDBT, SIGKDD, SIGMOD, Information Systems Journal, DKE Journal και αλλού, ενώ υπάρχουν περισσότερες των 120 ετεροαναφορών στις δημοσιεύσεις αυτές, περιλαμβανομένων και επτά διεθνών textbooks. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας του κ. Χατζηαντωνίου έχουν χρησιμοποιηθεί από τα συστήματα Microsoft SQL Server (query processor), Oracle 8i και 9i (Analytic Functions), έχουν επηρεάσει τη διαμόρφωση του ANSI SQL standard (OLAP amendment) και αναφέρονται σαν πρωτεύουσες αναφορές σε περισσότερες από έντεκα πατέντες, εκ των οποίων τρεις από την Oracle, έξι από τη Microsoft και δύο από την IBM. Έχει διατελέσει Επισκέπτης Εισηγητής (Adjunct Professor) στα πανεπιστήμια New York University και Columbia University καθώς επίσης και Επίκουρος Καθηγητής στο Stevens Institute of Technology (tenure-track Assistant Professor). Έχει συνεργαστεί με τα AT&T Research Labs και Columbia Medical Informatics Department. Εκτός των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων , έχει λάβει ενεργό ρόλο σε έναν αριθμό νέων εταιριών πληροφορικής, μία με βάση τη Νέα Υόρκη (Panakea Software Inc., DW&OLAP tools & consulting, ιδρυτής) και μία στην Αθήνα (VoiceWeb, speech & telecom applications, συνιδρυτής).