Χρήστος Παπαθεοδώρου

Χρήστος Παπαθεοδώρου

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
-
Τηλέφωνο:
2106875403
Ιστοσελίδα:
-
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει Πληροφοριακά Συστήματα, Μεταδεδομένα, Ανάκτηση Πληροφοριών και Πρότυπα Κωδικοποίησης. Κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τα έτη 1987 και 1992 αντίστοιχα. Πριν προσληφθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήταν Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας και υπεύθυνος ανάπτυξης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη Διαλειτουργικότητα των Μεταδεδομένων και τις κοινωνικές ταξινομίες (folksonomies), την ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση, την αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, τη Μοντελοποίηση Χρηστών και την Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό. Έχει συμμετάσχει ως αξιολογητής, ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα είτε από εθνικούς, είτε ευρωπαϊκούς πόρους καθώς επίσης ως αξιολογητής προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επίσης έχει συμμετάσχει ως μέλος επιτροπών προγράμματος σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ το 2009 διοργάνωσε το 13ο Ευρωπαϊκό Συνεδρίο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.