Πάνος Κωνσταντόπουλος

Πάνος Κωνσταντόπουλος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
-
Τηλέφωνο:
2106875403
Ιστοσελίδα:
-
Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου επίσης είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων και αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος. Έχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο (1978), Master of Science in Electrical Engineering από το Carnegie-Mellon University (1979) και Doctor of Science in Operations Research από το Massachusetts Institute of Technology (1983). Διετέλεσε υπεύθυνος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Κατά το χρονικό διάστημα 1986-2003 διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (), πρόεδρος Τμήματος και διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ίδρυσε και διηύθυνε επί δώδεκα έτη (1992-2003) το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Επισκέπτης καθηγητής στο Universite de Paris – Sud, το Conservatoire National des Arts et Metiers και το University of Toronto και επισκέπτης ερευνητής στο IBM T.J. Watson Research Center και το Operations Research Center, MIT. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: παράσταση γνώσεων και εννοιολογική μοντελοποίηση, οντολογίες, σημασιολογική πρόσβαση πληροφορίας, συστήματα στήριξης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσεων, ψηφιακή διατήρηση, πολιτισμική πληροφορική και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Έχει χρηματίσει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε 35 εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης. Έχει επιβλέψει 5 διδακτορικές διατριβές και 40 μεταπτυχιακές εργασίες. Έχει πάνω από 80 άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων ή ως κεφάλαια βιβλίων.