Δημήτρης Σαχαρίδης

Δημήτρης Σαχαρίδης

Μεταδιδακτορικός Υπότροφος - Πρώην Μέλος
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ο Δημήτρης Σαχαρίδης είναι μεταδιδακτορικός υπότροφος του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Curie στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) και στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ (HKUST). Απέκτησε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2001, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) το 2004. Το 2008 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ υπό την επίβλεψη του Καθ. Τ. Σελλή. Από το 2008 μέχρι το 2009 ήταν Λέκτορας (ΠΔ407/80) στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ρεύματα δεδομένων, ιδιωτικότητα, ασφάλεια, προτιμήσεις και κατάταξη σε εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων.