Μιχάλης  Βαζιργιάννης

Μιχάλης Βαζιργιάννης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Email:
-
Τηλέφωνο:
-
Ιστοσελίδα:
Ο Μιχάλης Βαζιργιάννης, συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΙΠΣΥ, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα των "Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων" στο Τμήμα Πληροφορικής, του in Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Web Graph analysis & evolution monitoring (υποθέματα: page rank prediction, aggregate evolution metrics, model learning for web graph evolution), και Distributed machine learning algorithms for P2P data & knowledge management (υποθέματα: distributed dimensionality reduction, Sparse LSI, Kernel learning, P2P resource management).