Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες

13-05-2009     Έληξε
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. «Αθηνά» για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του, προτίθεται να απασχολήσει οκτώ (8) συνεργάτες με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα:
 • Έναν (1) Τεχνικό Υπεύθυνο Έργων Ανάπτυξης Λογισμικού – Technical Manager (Κατηγορία Α) για την τεχνική διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού
 • Τέσσερις (4) Μηχανικούς Λογισμικού - Software Engineers (Κατηγορία Β) για την ανάπτυξη εφαρμογών εντοπισμού θέσης σε ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα
 • Δύο (2) Μηχανικούς Λογισμικού - Software Engineers (Κατηγορία Γ) για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Έναν (1) Υπεύθυνο Έργων Ανάπτυξης Λογισμικού - Software Project Manager (Κατηγορία Δ) για την διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού
 • Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε συνεργάτη.

  Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 19 Ιουνίου 2009.

  Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά» Γ. Μπάκου 17, Αθήνα 11524

  Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.

  Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6990522, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)