Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών (NEANIAS _upotr_102021)

01-11-2021     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δυο (2) υπότροφους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «NEANIAS - Novel EOSC services for Emerging Atmosphere, Underwater and Space Challenges (GA 863448)» και στο ακόλουθο αντικείμενο υποτροφίας (ανταποδοτικές υποτροφίες):"Οπτικοποίηση δεδομένων και ανάπτυξη διεπαφών στο διαδίκτυο".

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 15/11/2021 και ώρα 17:00 ως εξής:

Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, ΤΚ 15125, Αθήνα ή Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact-imsi@athenarc.gr.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403,
contact-imsi@athenarc.gr