Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών (LOCARD_upotr_092021) - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

21-09-2021     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δυο (2) υπότροφους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LOCARD -Lawful evidence cOllecting and Continuity plAtfoRm Development (GA 832735)» και στο ακόλουθο αντικείμενο υποτροφίας (ανταποδοτικές υποτροφίες):"Έρευνα στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων".

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 05/10/2021 και ώρα 17:00 ως εξής:

Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, ΤΚ 15125, Αθήνα ή Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact-imsi@athenarc.gr.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403,
contact-imsi@athenarc.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ