Ανακοίνωση διενέργειας εκλογής κριτών για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» - Νέα Καταληκτική Ημερομηνία

02-03-2021     Έληξε
Σε συνέχεια της από 26/02/2021 ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 537 ορίζεται νέα ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για την Ειδική Επιτροπή Κριτών για την θέση του Διευθυντή ΙΠΣΥ η Τετάρτη, 03/03/2021 στις 13.00.

Η αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ