Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

14-06-2012     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) υπότροφους με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ. 856 - 9/2/2012) και στο πλαίσιο του έργου «ΕΙΚΟΣ: Θεωρητική και αλγοριθμική θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα» του Προγράμματος «Θαλής» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στις ακόλουθες περιοχές και τύπους υποτροφίας:

  • Ανάκτηση και Αναπαράσταση μη παραδοσιακών δεδομένων, Υποτροφία τύπου Β
  • Ολοκλήρωση παραδοσιακών και μη δεδομένων, πλοήγηση και αναζήτηση, Υποτροφία τύπου Β
  • Contextualization και εξατομίκευση περιεχομένου και παρουσίασης της πληροφορίας, Υποτροφία τύπου Β
  • Ροές εργασίας σε προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα, Υποτροφία τύπου Β

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 29 Ιουνίου 2012:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου 15125

Η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 29/06/12.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)