Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

28-02-2012     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (Ι.Π.ΣΥ.Π) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) υπότροφους με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ. 856 - 9/2/2012) στις ακόλουθες περιοχές και τύπους υποτροφίας:

  • Σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρονικών/διαδικτυακών υποδομών για την επεξεργασία, την ανάκτηση και την εξαγωγή πληροφορίας σε δεδομένα και μεταδεδομένα πολυδιάστατων χώρων, καθορισμός σχετικών προτύπων, Υποτροφία τύπου Β
  • Τεχνολογίες ανάπτυξης γεωχωρικών εφαρμογών σε πολλαπλές πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων (cross-platform mobile application development for location based applications), Υποτροφία τύπου Γ

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 14 Μαρτίου 2012:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου 15125

Η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 14/3/12.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)