Ένα άρθρο του ΙΠΣΥΠ ορίστηκε ως επιλεγμένο άρθρο από τη σύνταξη του περιοδικού NAR για το τεύχος Δεκεμβρίου 2011

08-12-2011

Το άρθρο με τίτλο "Tarbase 6.0: Capturing the Exponential Growth of miRNA Targets with Experimental Support" (Θανάσης Βεργούλης κα) επιλέχθηκε από τους Συντάκτες του περιοδικού Nucleic Acids Research(NAR) για να εμφανιστεί στη σελίδα των "επιλεγμένων άρθρων" (featured articles) για το μήνα Δεκέμβριο 2011. Τα επιλεγμένα από την σύνταξη άρθρα αποτελούν το 5% των κορυφαίων εργασιών του NAR, με βάση την καινοτομία, τη σημασία και την επιστημονική αριστεία.

Το TarBase είναι μια βάση δεδομένων για αναζήτηση στόχων microRNAs, οι οποίοι έχουν επιβεβαιώθει πειραματικά. Η τρέχουσα έκδοσή του περιλαμβάνει περισσότερους από 65,000 στόχους επιβεβαιωμένους από σύγχρονές τεχνικές. Ένα μεγάλο σύνολο από ισχυρά εργαλεία και το επανασχεδιασμένο φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση αυτού του εκτενούς συνόλου δεδομένων για την έρευνα που σχετίζεται με microRNAs.