Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας (OpenAire Advance) - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

02-05-2018     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) υπότροφο στο πλαίσιο του έργου «OpenAIRE-Advance -Open Access Infrastructure for Research in Europe (GA 777541)» στην ακόλουθη περιοχή και τύπο υποτροφίας:

  • Ανάπτυξη μεθόδων για συλλογή, ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από δεδομένα σε μορφή γράφου, Υποτροφία τύπου Β.

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και 16η Μαϊου 2018.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 16/05/2018 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ