Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη (παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15/5/2011)

21-01-2011     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. «Αθηνά» για τις ανάγκες των έργων ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών που έχει αναλάβει, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα:

  • Έναν (1) Προγραμματιστή ASP.ΝΕΤ εφαρμογών

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2011.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά», Γ. Μπάκου 17, Αθήνα 11524

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 15/03/2011. Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6984368, fax: 210 6990552, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)