Άρθρο οπου συμμετείχαν ερευνητές του ΙΠΣΥ έλαβε βραβείο καλύτερης φοιτητικής εργασίας στο διεθνές συνέδριο ISWC 2015

20-10-2015
Η δημοσίευση "A Flexible Framework for Understanding the Dynamics of Evolving RDF Datasets" των Γιάννη Ρουσσάκη (ΙΤΕ), Ιωάννη Χρυσάκη (ΙΤΕ), Κώστα Στεφανίδη (ΙΤΕ), Γιώργου Φλουρή (ΙΤΕ) και Γιάννη Σταύρακα (ΙΠΣΥ) έλαβε το βραβείο καλύτερης φοιτητικής εργασίας στο συνέδριο ISWC 2015.