Άρθρο ερευνητών του ΙΠΣΥ έλαβε βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο ESWC 2015

08-06-2015
Η δημοσίευση "Towards Scalable Visual Exploration of Very Large RDF Graphs" των Νίκου Μπικάκη(ΙΠΣΥ), Γιάννη Λιαγούρη(ΙΠΣΥ), Μαριάς Κρομμυδά(ΕΜΠ), Γιώργου Παπαστεφανάτου(ΙΠΣΥ) και Τίμου Σελλή(RMIT) έλαβε βραβείο καλύτερης εργασίας στο συνέδριο ESWC 2015.