Ξεκινά η τρίτη σειρά εκπαίδευσης του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ»

30-04-2015
Η τρίτη σειρά εκπαίδευσης του έργου "Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ" ξεκινά για το ΙΠΣΥ/ΕΚ "Αθηνά". Στο πλαίσιο αυτής του διοργανώνονται, δυο κύκλοι σεμιναρίων στις θεματικές ενότητες «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών» (από 12 Μαΐου 2015 έως 16 Ιουνίου 2015) και «Μεταφορές - Ναυτιλία» (από 11 Μαΐου 2015 έως 27 Μαΐου 2015) και σας προσκαλεί να συμμετέχετε. Οι δύο κύκλοι σεμιναρίων έχουν ως στόχο τη θεωρητική εκπαίδευση και αρωγή των συμμετεχόντων ώστε να συνεισφέρουν οι ίδιοι σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ σχετικές με συστήματα γεωγραφικών πληροφορικών και τις μεταφορές και τη ναυτιλία. Επίσης θα ακολουθήσει το Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (από 24 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015) με αντικείμενο τα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών» και στόχο την πρακτική σας εκπαίδευση στην προχωρημένη χρήση αλλά και την ανάπτυξη και επέκταση σχετικών ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογών. Μέσα από τα ανωτέρω στοχευμένα σεμινάρια θα σας δείξουμε πως μπορείτε να γίνετε μέλη της παγκόσμιας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ και να προσφέρετε με όποιον τρόπο μπορείτε. Τα σεμινάρια θα σας δώσουν τις βασικές αρχές ώστε να επεκτείνετε ένα υφιστάμενο λογισμικό με νέα λειτουργικότητα, να βοηθήσετε στον εξελληνισμό του, ή ακόμη και να αναπτύξετε εκπαιδευτικό υλικό για άλλους! Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει: