Το PublicaMundi σας προσκαλεί στο labs.geodata.gov.gr

17-12-2014
Το PublicaMundi, ένα FP7 έργο με στόχο να κάνει ευκολότερη τη διάθεση και αξιοποίηση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, μόλις ολοκλήρωσε ένα σημαντικό ορόσημο. Η πρώτη μας δημόσια δοκιμαστική έκδοση, που ολοκληρώνει όλες τις τεχνολογίες του PublicaMundi, είναι διαθέσιμη στο labs.geodata.gov.gr Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ .