Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργάτη ακυρώθηκε

14-09-2010     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. «Αθηνά» για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «Towards a 10-Year Vision for Global Research Data Infrastructures (GRDI2020), προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα:

  • Έναν (1) Ειδικό Θεμάτων Πληροφορικής

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 4 Οκτωβρίου 2010.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά» Γ. Μπάκου 17, Αθήνα 11524

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 4/10/2010.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6990522, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)