Το ΙΠΣΥΠ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του geodata.gov.gr

06-08-2010
To ΙΠΣΥΠ/ΕΚ «Αθηνά», στο πλαίσιο των ερευνητικών και αναπτυξιακών ενδιαφερόντων του και με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης μέσω της προσφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης και διάχυσης γεωπληροφορίας, ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της δικτυακής υπηρεσίας www.geodata.gov.gr . Η υπηρεσία www.geodata.gov.gr επιτρέπει τη δημοσίευση, αναζήτηση και απεικόνιση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες. Η ανάπτυξη του www.geodata.gov.gr βασίστηκε αποκλειστικά σε Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και σε ανοικτά πρότυπα. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το ΙΠΣΥΠ/ΕΚ «Αθηνά», σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού, τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.