Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» συμμετείχε στη Διημερίδα Εκπαίδευσης για το υπολογιστικό νέφος και στη Διεθνή Hμερίδα Ανταλλαγής Εμπειρίας στο Σεράγεβο, στο πλαίσιο του έργου SECOVIA

18-06-2014
Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έλαβε μέρος στη Διημερίδα Εκπαίδευσης για το υπολογιστικό νέφος και στη Διεθνή Hμερίδα Ανταλλαγής Εμπειρίας που έλαβαν χώρα στο Σεράγεβο στα μέσα Ιουνίου 2014 Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.