Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» συμμετείχε στην Διεθνή Hμερίδα Ανταλλαγής Εμπειρίας στη Λιουμπλιάνα, στο πλαίσιο του έργου SECOVIA

01-04-2014
Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έλαβε μέρος στην πρώτη Διεθνή Ημερίδα Ανταλλαγής Εμπειρίας για το υπολογιστικό νέφος στο πλαίσιο του έργου SECOVIA, που οργανώθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.