Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

27-12-2013     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) υπότροφους με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ. 1274 - 12/2/2013) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου FP7-ENV-2013 «GLOBAQUA: Managing the Effects of Multiple Stressors on Aquatic Ecosystems under Water Scarcity» στην ακόλουθη περιοχή και τύπο υποτροφίας:

  • «Συλλογή δεδομένων και ανάλυση με χρήση μαθηματικών και οικονομετρίας», Υποτροφία τύπου Γ

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 17 Ιανουαρίου 2014:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου 15125

Η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 17/01/2014.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)