Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα

24-11-2009

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (ΙΠΣΥΠ) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα" την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 11:00 στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής (Αμφιθέατρο Coral Reef), Σώρου 12, Μαρούσι, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ κύκλο εταιρειών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Αποστολή του έργου είναι η αξιοποίηση της εξαιρετικά σημαντικής και συνεχώς αναπτυσσόμενης υποδομής ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi της χώρας μας με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών εντοπισμού θέσης. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα για την υλοποίηση πρωτοποριακών εφαρμογών που αξιοποιούν την ευρέως διαδεδομένη υποδομή WiFis, το ΙΠΣΥΠ σχεδίασε και υλοποίησε μια νέα υπηρεσία εντοπισμού θέσης που βασίζεται στις WiFi υποδομές της χώρας. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας αυτής αναπτύχθηκαν: το σύστημα χαρτογράφησης των ασύρματων ευρυζωνικών σημείων πρόσβασης, το σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας των μετρήσεων πεδίου (το οποίο δύναται να παράγει χάρτες κάλυψης των σημείων πρόσβασης), οι διαδικτυακές υπηρεσίες παροχής θέσης και το λογισμικό «πελάτης» για φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, για πρώτη φορά κατέστη δυνατή η εκτίμηση του βαθμού διάδοσης και των χαρακτηριστικών χρήσης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi, μέσα από τη χαρτογράφηση 30 δήμων της χώρας. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα επιμέρους συστήματα που αναπτύχθηκαν και τα πορίσματα της μελέτης διείσδυσης των δικτύων WiFi στη χώρα.

Το έργο «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα» εντάσσεται στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο της παρουσίασης.

Δείτε την παρουσίαση.