Ανακοίνωση διπλωματικών εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

16-10-2009     Έληξε
Το ΙΠΣΥΠ ανακοινώνει µια σειρά από διπλωµατικές εργασίες για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Οι εργασίες θα εκπονηθούν στο ΙΠΣΥΠ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και ∆εδοµένων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π (ΕΣΒΓΔ).