Ανακοίνωση διπλωματικών εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009

23-10-2008     Έληξε
Το ΙΠΣΥΠ ανακοινώνει µια σειρά από διπλωµατικές εργασίες για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Οι εργασίες θα εκπονηθούν στο ΙΠΣΥΠ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και ∆εδοµένων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π (ΕΣΒΓΔ).