Ολοκλήρωση της Ετήσιας Αναφοράς του ΙΠΣΥ για το 2016

15-11-2017
Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Αναφορά του ΙΠΣΥ για το 2016. Η αναφορά είναι διαθέσιμη εδώ.