Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ)

04-10-2016     Έληξε
Κάλεσμα υποβολής υποψηφιοτήτων μελών ΕΣΙ και Εφορευτικής Επιτροπής εκλογής μελών ΕΣΙ. <<Πληροφορίες>>