Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» συμμετείχε στην πρώτη Διημερίδα Εκπαίδευσης για το υπολογιστικό νέφος στο πλαίσιο του έργου SECOVIA

17-03-2014
Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έλαβε μέρος στην πρώτη Διημερίδα Εκπαίδευσης για το υπολογιστικό νέφος στο πλαίσιο του έργου SECOVIA, που οργανώθηκε στη Baia Mare της Ρουμανίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.