Ανακήρυξη του Διευθυντή του ΙΠΣΥΠ ως IEEE Fellow

24-11-2009
Ο Διευθυντής του ΙΠΣΥΠ καθ. Τίμος Σελλής ανακηρύχθηκε IEEE Fellow από το IEEE Board of Directors για την συνεισφορά του στην έρευνα για τη βελτιστοποίηση ερωτημάτων βάσεων δεδομένων και για τη διαχείριση χωρικών δεδομένων.