Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας

29-07-2013     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) υπότροφο με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ. 1274 - 12/2/2013) για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου του «EuropeanaCloud- Unlocking Europe’s Research via The Cloud» στην ακόλουθη περιοχή και τύπο υποτροφίας:

  • Ανάλυση μεθόδων και ψηφιακών εφαρμογών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συγκέντρωση και οργάνωση υλικού πεδίου, σύνταξη οδηγιών, δημοσιοποίηση, Υποτροφία τύπου Β

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 19 Αυγούστου 2013:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου 15125

Η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών πρέπει να εξασφαλίζει την παραλαβή μέχρι τις 19/08/2013.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)